Otwarcie pracowni echokardiografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

Otwarcie pracowni echokardiografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

W Tomaszowskim Centrum Zdrowia została otwarta nowa pracownia echokardiografii. Nowością będzie możliwość wykonywania badania echo serca przezprzełykowo dla pacjentów hospitalizowanych w TCZ.

https://www.facebook.com/szpitalwtomaszowie/posts/1010590882367190

http://szpitalwtomaszowie.pl/node/693

 

Otwarcie pracowni echokardiografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Tomaszowskim Centrum Zdrowia zostanie otwarta nowa pracownia echokardiografii. Nowością będzie możliwość wykonywania badania echo serca przezprzełykowo dla pacjentów hospitalizowanych w TCZ. Jest to możliwe dzięki nowym inwestycjom prowadzonym na oddziale Chorób Wewnętrznych w tomaszowskim szpitalu. Echo serca przezprzełykowe jest najbardziej dokładną metodą badania serca, ponieważ przełyk przylega bezpośrednio do serca. Wykorzystuje się tym samym sąsiedztwo przełyku z lewym przedsionkiem

ANKIETA NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi ankietę dotyczącą wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Ankieta pozwoli na poznanie odpowiedzi na pytania jak poprawić jakość świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet w okresie ciąży. Zapraszamy  https://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/897597

Nieodwołane wizyty

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi akcję informacyjną mającą na celu uświadomienie pacjentom istotnej kwestii rejestracji wizyty u lekarza w placówce medycznej. Podkreśla się, iż nie tylko należy pamiętać o zapisach na konsultację, lecz także w przypadku braku możliwości pojawienia się w umówionym czasie na wizytę, odwołanie jej w stosownym terminie. Pozwoli to na zmniejszenie kolejek oczekujących, gdyż co naturalne w przypadku pozyskania wiedzy o wolnym terminie, można natychmiastowo przepisać kolejnego pacjenta na pierwsze wolne miejsce.

Światowy Dzień Zdrowia 2016

W dniu 7 kwietnia w medycznym kalendarzu widnieje ważna data. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Został ustanowiony, aby upamiętnić utworzenie w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia. Jak co roku w tym dniu celem jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy związane ze zdrowiem we współczesnym świecie. W każdym roku Światowy Dzień Zdrowia utożsamiany jest z konkretnym hasłem przewodnim. W roku 2016 akcji towarzyszy zwrócenie uwagi na problem zachorowalności na cukrzycę. Poszerzanie wiedzy na temat tej choroby jest niezwykle ważne.

Zbiórka maskotek i zabawek

Zakończyła się zbiórka maskotek i zabawek dla najmłodszych pacjentów Oddziału Pediatrii oraz Pogotowia Ratunkowego TCZ. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które tak aktywnie zaangażowały się w przekazanie pluszaków. Ogromne dzięki. W niedługim czasie przekażemy zabawki najmłodszym pacjentom Tomaszowskiego Centrum Zdrowia oraz do Pogotowia Ratunkowego. Mamy nadzieję, że ten gest sprawi, że na dziecięcych twarzach pojawi się uśmiech.

Szpital w latach 90-tych XIX w. Tomaszów Mazowiecki znajdował się w trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej. Mimo tego, chcąc zapewnić skuteczne leczenie narastających chorób, ochronę życia i zdrowia mieszkańcom naszego miasta, z inicjatywy tomaszowskiego lekarza społecznika dr Jana Rodego, w 1891 roku został otwarty niewielki, 40 łóżkowy Szpital Miejski przy ul. Św. Antoniego 41, pod wezwaniem św. Stanisława. Rozwój Szpitala Miejskiego nastąpił od 1919 r., kiedy to dyrektorem został tomaszowianin dr Alfred Augspach.

W roku 1922 Szpital zatrudniał 5 lekarzy. Jako sukces uznano zaopatrzenie Szpitala Miejskiego w światło elektryczne i telefon w 1927 r. Do rangi osiągnięć zaliczono również projekt urządzenia laboratorium chemicznego dla potrzeb Szpitala. W lipcu 1930 roku Tomaszów Maz. posiadał zaledwie 14 lekarzy, 9 dentystów, 8 felczerów i 14 akuszerek. Wśród lekarzy było 5 internistów, 4 ginekologów, 2 pediatrów, 1 dermatolog, 1 okulista i 1 laryngolog. W roku 1938 zakupiono budynek przy ul. Polnej 56, jednak ostatecznie nie przeprowadzono jego adaptacji, gdyż zabrakło w kasie miejskiej pieniędzy na dalszą realizację projektu. W okresie kampanii wrześniowej Szpital Miejski powiększono o budynek przy ul. Antoniego 47 i 57, gdzie przebywało do 350 rannych żołnierzy. Po wyzwoleniu w 1945 roku Szpital Miejski nadal prowadził swoją działalność poszerzony o budynek przy ul. Polnej 56 gdzie mieścił się oddział zakaźny. W 1949 r. powstała przy Szpitalu Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego. na początku lat 50-tych Szpital Miejski noszący wówczas im. M. C. Skłodowskiej, mieszczący się przy ul. Antoniego 47, w 1954 roku przyjął im. dr Rafała Czerwiakowskiego; liczył już wtedy 154 łóżka i zatrudniał 97 osób.

Przy Szpitalu znajdował się także Punkt Krwiodawstwa dla potrzeb własnych. Pod koniec lat 50-tych przejęto na potrzeby Szpitala Miejskiego budynek przy ul. Niskiej 14. W roku 1964 wybudowano od podstaw nowy Szpital Miejski mieszczący się wówczas przy ul. Południowej 35 (obecnie ul. Jana Pawła II 35), któremu pozostawiono im. dr Rafała Czerwiakowskiego. Ostateczny kształt Szpital uzyskał w 1984 r. i objął opieką medyczną populację ok. 170 tyś. mieszkańców powiatu tomaszowskiego.  W 1996 r. zlikwidowano oddział chorób płuc z powodu dekapitalizacji budynku przy ul. Polnej 56. W  1998 r. Szpital wyposażono w sprzęt reanimacyjny, aparaty do znieczuleń, laparoskop, aparat do badania słuchu noworodków, inkubatory, gastrofiberoskop. W roku 2001 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaopatrzono w kompletny sprzęt do rehabilitacji. W 2003 r. kompleksowo skomputeryzowano Szpital i przeszkolono w tym zakresie pracowników każdej komórki. W 2005 r. Szpital liczył 462 łóżka, zatrudniał 744 osoby w tym: 93 lekarzy różnych specjalizacji, 6 osób personelu medycznego wyższego, 73 osoby personelu średniego medycznego, 340 pielęgniarek, 30 położnych, 35 os. personelu niższego medycznego oraz 167 osób administracji i personelu gospodarczego. W dniu 19 lutego 2009 r. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podjęła uchwałę Nr XXXIV/244/2009 w sprawie likwidacji Szpitala z dniem 30 czerwca 2009 r.

Dalsze nieprzerwane świadczenie świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości przejął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - "Tomaszowskie Centrum Zdrowia" spółka z o.o. z 100% udziałem Powiatu Tomaszowskiego. TCZ powołano Uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2008 r. TCZ prowadzi działalność w dotychczasowym zakresie. W dniu dzisiejszym w szpitalu pracuje m.in.: 160 lekarzy, 261 pielęgniarek, 25 położnych, 44 salowe, 46 ratowników medycznych, 15 osób wyższego personelu medycznego, 12 techników analitycznych, 11 osób, statystyki medycznej, 74 pracowników personelu pomocniczego, obsługi i administracji.

   

     

 

Subskrybuj Tomaszowskie Centrum Zdrowia RSS